Mangler du en psykolog med særlig viden indenfor ungdomsområdet i Silkeborg? Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf: 60 51 71 61.

Jeg tilbyder terapisamtaler til unge og teenagere, og jeg har stor interesse for at arbejde med unge og de tematikker der hører ungdomslivet til. Dette er formative år hvor der lægges vigtige grundsten i vores personlighed. Det er derfor en periode i livet med stort udviklingspotentiale men også en periode som kan være forbundet med mange usikkerheder og udfordringer. 

Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser at rekordmange unge i dag ikke er i trivsel og har problemer med deres mentale helbred. Dette kan bl.a.  give sig udslag i lavt selvværd, stresssymptomer, utilstrækkelighedsfølelse og tendens til depression, angst og spiseforstyrrelser. Det er min erfaring at mange unge i dag oplever et stigende pres for at være perfekte og sætter høje krav til sig selv i mange aspekter af livet. Det er en generation som er vokset op med påvirkningen af sociale medier på godt og ondt. Instagram og andre medier kan ofte tegne et glansbillede af andres liv, som det kan være svært at leve op til, og kan forstærke en tendens til at vi sammenligner os med andre. Vi bør se ud på en bestemt måde, gå i det rigtige tøj, få høje karakterer, gå til de rigtige fester og have de rigtige venner. Mange unge oplever også bekymringer om klima og vores klodes fremtid som fylder meget. Alt dette kan være svært at navigere i som ungt menneske.

Er du selv ung og har brug for hjælp, eller forælder til en ung, som du er bekymret for, kan du tage kontakt til mig her. Du kan se mine særpriser for unge studerende her