Mangler du en psykolog i Silkeborg med særlig viden om depression hos både børn, unge og voksne? Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf: 60 51 71 61.

Hvad er depression?

Depression er en af de mest almindelige psykiske lidelser, og forskning viser at op mod hver 5. dansker vil oplever at have en depression i løbet af livet. En depression er forbundet med stor psykisk smerte og lidelse, og kan have store konsekvenser for både familie- og arbejdslivet. Det at have en depression kan føles som at være havnet i en ond spiral, hvor det er umuligt at hæve sig op og se udover depressionen. Hele ens syn på verden, på en selv og tanker om ens fortid og fremtid og er præget af depressionens mørke. Alt kan føles tomt og ligegyldigt. Depression kan optræde i forskellige sværhedsgrader, og en del mennesker kommer aldrig i behandling.  Dette kan blandt andet skyldes, at det kan være svært at række ud og bede om hjælp, og man kan måske tro, at man bare bør tage sig sammen. 

De mest almindelige symptomer ved depression er:

  • Du er trist og nedtrykt og har været det et stykke tid
  • Du har mistet lysten og interessen for ting der plejede at gøre dig glad 
  • Du mangler energi og er træt hele tiden 

Herudover er mange ramt af selvbebrejdelser og skyldfølelse. Man kan have tanker som: ”Jeg duer ikke til noget”, ”jeg er en belastning for andre”, ”jeg gør alting forkert” eller ”andre bryder sig ikke om mig”. Der kan også optræde problemer med søvnen, og man kan opleve at vågne meget tidligt med hovedet fuld af tanker. Af gode grunde kan det være svært at samle tankerne og koncentrere sig i løbet af dagen. Nogle oplever også angstsymptomer og katastrofetanker om, at det aldrig bliver bedre, at man aldrig bliver som sig selv igen. Tankerne kan blive ved med at kredse om situationer hvor man har følt sig dum eller utilstrækkelig. 

Behandling

Heldigvis findes der gode muligheder for at behandle depression. Ved lette og moderate depressioner anbefaler Sundhedsstyrelsen samtaleterapi, og kognitiv terapi har vist god effekt.  Hvis der er tale om en sværere depression anbefales terapi i kombination med medicinsk behandling. Det anbefales at medicinsk behandling ikke står alene. Desværre tyder det på, at hvis man først har haft én depression i livet, så er der en markant øget risiko for at depressionen vender tilbage. Derfor er det essentielt at man lærer konkrete redskaber til at håndtere depression. 

I terapien vil du få konkret viden om depression, hvordan den opstår og hvad der vedligeholder den. Vi vil arbejde med hvordan du genkender og håndterer de negative automatiske tanker der opstår i forbindelse med sygdommen. Vi vil kigge på din adfærd, og søge at ændre de mønstre der fastholder dig i depressionen. Der er i terapien øje for de følelser af skam og skyld der ofte er forbundet med at se sig selv som sårbar. Ofte vil en depression også have store konsekvenser for hvordan du forholder dig til andre mennesker, og vi vil arbejde med dine relationer til vigtige personer i dit liv.  

Søger du en psykolog i Silkeborg med viden om depression, så er du velkommen til at kontakte mig.