Mangler du en psykolog i Silkeborg med særlig viden om fobier hos både børn og voksne? Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf: 60 51 71 61.

Hvad er fobier?

Fobier (også kaldet specifikke forbier) er en samlet betegnelse for angst der retter sig mod et specifikt objekt, selvom der ikke er tale om en reel fare. Angsten fører som oftest til, at man undgår det man er bange for. 

Nogle af de mest almindelige fobier er:

  • Angst for højder
  • Angst for blod- og/eller nåle
  • Angst for kryb f.eks. edderkopper 
  • Angst for at flyve
  • Angst for at kaste op (emetofobi)
  • Angst for små lukkede rum (klaustrofobi)
  • Angst for at blive kvalt (pseudodysfagi) 

Hos børn kan det også være angst for hunde eller andre dyr, angst for høje lyde eller tordenvejr eller frygt for at køre i elevator

Hvis der er tale om en fobi, betyder det, at angsten påvirker ens hverdagsliv i betydelig grad. Ofte vil der være ting man ikke kan gøre eller undgår på grund af angsten.

Behandling af fobier 

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig være en effektiv behandling af angst, og herunder specifikke fobier. Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger her. Jeg behandler fobier hos børn, unge og voksne.

Det vigtigste element i behandlingen kaldes ”eksponering”, og indebærer at man gradvist og i roligt tempo udsætter sig selv for det man er bange for. Dette kan virke skræmmende, men det forholder sig ofte sådan, at den undgåelsesadfærd vi udvikler i forbindelse med angst, er med til at vedligeholde og gøre angsten værre. Eksponeringen foregår altid i samarbejde med psykologen, som omsorgsfuldt vil søge at motivere dig til at konfrontere din angst trinvist, fremfor at løbe væk fra den. Du vil således aldrig blive presset ud i situationer du ikke føler dig klar til og formålet vil altid være at give dig en oplevelse af at ”jeg kan godt!”. Herudover arbejder vi også med din tænkning og med at skabe en mere realistisk måde at tænke om det frygtede objekt eller situation. Behandlingen indebærer næsten altid praktiske øvelser og hjemmeopgaver. 

Søger du en psykolog i Silkeborg med viden om de ovennævnte fobier, er du velkommen til at kontakte mig.