Mangler du en psykolog i Silkeborg med særlig viden om behandling af børn? Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf: 60 51 71 61.

Hvordan foregår børnesamtaler

Børneforløb vil som oftest starte med en forældresamtale uden barnet, hvor udfordringerne afdækkes og vi i fællesskab lægger en plan for forløbet. Det er jer forældre der kender barnet bedst og sammen kan vi kortlægge barnets styrker, ressourcer og udfordringer. Så vidt muligt anbefaler jeg altid at begge forældre deltager i forældresamtaler, da I kan have vigtige forskellige perspektiver at bidrage med. Til de fremadrettede samtaler er det som oftest en af jer forældre der kommer med barnet, og vi vil ofte starte og slutte samtalen i fællesskab. Det er vigtigt for mig at I forældre spiller en central rolle i behandlingen og ved hvilke ting vi arbejder med, samtidig med at barnet kan have brug for et fortroligt rum hvor ikke alt bliver gengivet. Ofte vil der være en konkret hjemmeopgave, som barnet skal øve sig på inden vi ses næste gang. Hvis der er behov for det, kan vi planlægge flere forældresamtaler gennem forløbet, eller måske en samtale hvor søskende deltager.

Det er vigtigt mig at møde børn i øjenhøjde, med forståelse og empati for deres situation. Jeg vil altid søge at bruge eksempler som er tilpasset det enkelte barns udviklingsniveau, og ofte vil vi bruge tavlen til skabe overblik og præsentere teori og modeller på en børnevenlig måde. Jeg har et stort hjerte for børneområdet, og at søge at forstå og hjælpe børn som har det svært og ikke trives.

Barnets alder

I udgangspunkt behandles børn fra omkring skolealderen og op. En tommelfingerregel er at jo yngre barnet er jo mere er I forældre involveret i behandlingen. Hvis I oplever bekymringer for et yngre barn, kan der planlægges et forløb som består af forældrerådgivning frem for samtaler med barnet.

Børn med angst

Det er en hel normal del af børns udvikling at de gennemgår faser hvor de er bange for forskellige ting og måske giver udtryk for bekymringer af forskellig art. I nogle tilfælde kan man dog opleve at disse ting ikke aftager af sig selv igen, og at angsten begynder at påvirke barnets hverdag i en negativ retning. Pludselig er der ting som barnet ikke kan gøre på grund af angst og bekymringer.

Måske lægger skolen eller andre omkring barnet også mærke til at noget ikke er som det bør være. Angst kan optræde i rigtig mange forskellige former i barndommen. Det kan f.eks. være at barnet er bange for bakterier, er overdrevet bekymret over hvad andre tænker om ham/hende, er bange for at være bestemte steder eller ikke vil være adskilt fra forældrene. I nogle tilfælde kan angsten lede til skolevægring hvor barnet har svært ved at komme i skole. Det er vigtigt at få den rette og specialiserede hjælp hvis angst bliver styrende i dit barns liv.

Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret terapiform som anbefales til af Sundhedsstyrelsen til behandling af bl.a. angstlidelser. Der fokuseres på at lære konkrete strategier og værktøjer til at håndtere angst og bekymringer. Vi søger at lære en mere realistisk måde at tænke om angstfyldte situationer, og at lære at udfordre angsten i et gradvist tempo, som sikrer en oplevelse af mestring.

Har du spørgsmål eller ønsker at booke en samtale, så er du velkommen til at kontakte mig.