Mangler du en psykolog i Silkeborg med særlig viden om OCD hos både børn, unge og voksne? Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf: 60 51 71 61.

Hvad er symptomerne på OCD?

OCD er kendetegnet ved tvangstanker og -handlinger. 

Tvangstanker er uønskede forestillinger eller billeder der dukker op i ens hoved igen og igen. Tankerne kan være skræmmende og ubehagelige og nogle gange i modstrid med ens egne holdninger og værdier. Tankerne er meget vedholdende også selvom man rent rationelt godt ved at de ikke er rigtige. 

Tvangshandlinger er handlinger eller ritualer som man føler man er nødt til at udføre, som oftest for at dulme tvangstankerne og den angst/ubehag man føler. Som oftest giver det at udføre tvangshandlingen en kortvarig lettelse, men trangen til at udføre handlingerne vender hurtigt tilbage. 

De mest almindelige former for tvangstanker er:

  • Tanker om smitte og bakterier – centrerer sig ofte om en overdreven frygt for at blive beskidt, selv at blive syg eller smitte andre med sygdom. 
  • Tvangstanker om orden og symmetri – er karakteriseret ved en stærk trang at ting skal have en bestemt orden eller være symmetriske. Der er ofte et stærkt ubehag hvis tingene ikke står korrekt. 
  • Aggressive tvangstanker – handler ofte om frygt for at kunne komme til at skade sig selv eller andre, f.eks. at kunne komme til at stikke andre med en køkkenkniv mens man står og laver mad, eller at køre bilen over i den forkerte vejbane når man kører bil. Man kan være bange for at tankerne betyder at man kan finde på at gøre det, og at man er en dårlig person. Ofte er disse tvangstanker forbundet med skamfølelse. 
  • Seksuelle tvangstanker – er uønskede og påtrængende tanker af seksuel karakter, som ofte er det modsatte af det den OCD-ramte egentlig finder lystfuldt, og ofte forbundet med noget man finder forbudt/ forkert. Tankerne er ofte forbundet med stærkt ubehag og kan være forbundet med skam.
  • Somatiske tvangstanker – er overdrevne bekymringstanker for at man skulle fejle noget. Dette fører ofte til at man hele tiden tjekker kroppen for tegn på sygdom, ofte opsøger læge og googler symptomer.
  • Religiøse/moralske tvangstanker – betegner overdrevne, rigide regler for hvad der er etisk eller religiøst korrekt, som hele tiden skal overholdes. 

De mest almindelige tvangshandlinger er:

  • Rengøringsritualer – som f.eks. overdreven håndvask eller bad.
  • Tjekkeritualer – som f.eks. at tjekke om døren er låst eller om kogepladen er slukket igen og igen. Nogen kan også søge bekræftelse hos andre og igen og igen spørge om tingene er gjort rigtigt. 
  • Gentagelsesritualer – indebærer ofte at man gentager den samme handling, f.eks. at slukke lyset eller lukke døren igen og igen. Ofte skal handlingen udføres et bestemt antal gange, eller indtil det ”føles rigtigt”.
  • Mentale ritualer – f.eks. at gentage bestemte remser, at tælle i hovedet eller sige en bøn.  

Behandling af OCD 

Ifølge Sundhedsstyrrelsens anbefalinger er kognitiv adfærdsterapi førstevalg til behandlingen af OCD. Jeg behandler OCD hos børn, unge og voksne. I terapien får du viden om hvad OCD er og hvilke mekanismer den vedligeholder den. Vi arbejder med at lære at forholde dig anderledes og mere hensigtsmæssigt til tvangstankerne. Du vil blive præsenteret for flere andre redskaber og teknikker, og især vigtigt er det som kaldes eksponering med responshindring, hvor man gradvist og kontrolleret arbejder med at udfordre de tvangsmæssige handlinger og tanker. 

Søger du en psykolog i Silkeborg med viden om OCD, er du velkommen til at kontakte mig.