Mangler du en psykolog i Silkeborg med særlig viden om lavt selvværd og præstationsangst hos både børn, unge og voksne? Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf: 60 51 71 61.

Mennesker med selvværdsproblemer og lavt selvværd har en grundlæggende negativ opfattelse af sig selv. Du kan måske genkende at have mange selvkritiske og nedvurderende tanker? Måske en tendens til at slå dig selv oven i hovedet?

Vores selvværd grundlægges allerede tidligt i livet. Måske har du oplevelser med i bagagen hvor du fik en oplevelse af at være forkert og ikke elskelig, og at du skulle ændre dig for at være god nok i andres øjne. Sådanne oplevelser kan vi bære med os, mere eller mindre ubevidst, gennem livet. Det kan sætte sig som antagelser om, at du ikke er god nok, at du er kedelig eller uinteressant, eller at andre nok ikke vil kunne lide dig når de finder ud af hvordan du i virkeligheden er. Det kan være meget hjælpsomt at arbejde med disse antagelser, som er knyttet sammen med lavt selvværd, i terapi. 

I det samfund vi lever i, i dag, er der generelt et meget stort fokus på vores præstationer og de ting vi yder og opnår som mennesker. På arbejdsmarkedet skal man ofte altid være ”på” og tilgængelig, og skulle være klar til hele tiden at omstille sig. Vores fokus rettes nemt mod ydre værdier og hvordan andre mon opfatter og bedømmer os. Vi kan komme til at føle os forkerte og utilstrækkelige og konstant sammenligne os med andre. 

Du kan læse mere om lavt selvværd hos børn her.

Behandling af selvværdsproblematikker

I terapien vil vi sammen forsøge at forstå hvordan din opfattelse af dig selv er opstået gennem dit liv. Vi vil arbejde med hvordan du kan vise mere venlighed og accept overfor dig selv og hvordan du kan blive bedre til passe på dig selv og drage omsorg for dig selv. Ofte har vi adfærdsmønstre der knytter sig vores lave selvværd, fx at vi bruger meget energi på at fremstå på en bestemt måde, altid indtager en bestemt rolle i sociale situationer eller ofte trækker os. Vi vil forsøge at identificere disse strategier og finde mere hensigtsmæssige måder at agere på. 

Søger du en psykolog i Silkeborg med viden om selvværdsproblematikker, så er du velkommen til at kontakte mig.