I nogle tilfælde er det ikke muligt med fysisk fremmøde og i sådanne tilfælde kan der arrangeres samtaler online. Der kan være at du bor i udlandet, i en anden landsdel eller bare føler dig mest komfortabel i dit eget hjem. Online terapi kræver blot at du har en computer, tablet/iPad eller smartphone med kamera og mikrofon samt adgang til internettet. Der afholdes samtaler via et krypteret program, hvilket gør at det er sikkert og trygt at afholde. Hvis du er sløj, men har ikke nået at sende rettidigt afbud er der også mulighed for at ændre samtalen så den foregår online i stedet for ved fysisk fremmøde.

Kontakt mig gerne og hør mere om mulighederne for online terapi.