Mangler du en psykolog med særlig viden om sygdomsangst hos både børn og voksne i Silkeborg? Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf: 60 51 71 61.

Hvad er sygdomsangst?

Er du meget optaget af tanken om at du kunne fejle noget alvorligt? At du har kræft? Eller Scelerose? Måske har din læge afkræftet at du skulle fejle noget, men tankerne bliver ved med at køre rundt. Du googler igen og igen symptomerne for at prøve at blive beroliget.

Sygdomsangst (eller helbredsangst) er netop kendetegnet ved en vedvarende frygt for alvorlig sygdom, til trods for at der ikke findes beviser for at der er noget galt. Mange af os kan nok i større eller mindre grad kende bekymringen for om man fejler noget alvorligt, men ofte kan man relativt hurtigt aflede sig fra tankerne igen. Ved sygdomsangst er tankerne vedvarende og invaliderende, og det kan være meget pinefuldt at leve med denne type af angst. Nogle gange centrerer angsten om en bestemt form for sygdom og andre gange skifter det mellem forskellige lidelser. Ofte er det frygt for sygdomme der har lidt diffuse symptomer. 

Ofte ses en tendens til:

  • At opsøge læge hyppigt, for at blive beroliget, men ofte oplever man kun en kortvarig lettelse. Måske ønsker man at få lægen til at lave nye typer af undersøgelser eller scanninger. 
  • At tjekke kroppen for symptomer; ofte retter man stor opmærksomhed på f.eks. en bestemt kropsdel og mærker hele tiden efter om man mærker noget anerledes end normalt.
  • At læse om symptomer på nettet, ofte med det formål at blive beroliget, men ofte fører det til at man ender med at blive mere bekymret. 

Behandling af sygdomsangst 

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig effektiv i behandlingen af angstlidelser, og herunder også sygdomsangst. Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger her. Jeg behandler sygdomsangst hos børn, unge og voksne.

I behandlingen vil vi arbejde med at identificere og udfordre dine bekymringstanker omkring sygdom. Vi vil kigge på hvilken funktion det at bekymre dig om og opsøge viden om sygdom har for dig. Ofte vil man opdage at mange af ting man gør for at forsøge at berolige sig selv i virkeligheden er med til at vedligeholde og forstærke angsten. 

Søger du en psykolog i Silkeborg med viden om sygdomsangst er du velkommen til at kontakte mig.