Mangler du en psykolog i Silkeborg med særlig viden om spiseforstyrrelser hos både børn og voksne? Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf: 60 51 71 61.

Hvad er en spiseforstyrrelse?

Når man har en spiseforstyrrelse, oplever man ofte at ens tanker kredser om mad og vægt. Man kan føle sig tyk og ulækker selvom andre fortæller en at det ikke er tilfældet. Man kan begynde at sætte regler og stukturer op for sig selv ift. hvordan man skal spise og motionere. Der er madvarer der er forbudte og andre der er gode. Det kan give en følelse og ro og tryghed at man har styr på hvad man spiser – i hvert fald på den korte bane. 

De mest almindelige former for spiseforstyrrelser er: 

Anoreksi – ved anoreksi begrænser man den mad man spiser så meget, at man taber sig til under normalvægt. Ved børn og unge kan man også se at vægten ikke stiger i takt med højden, så vægtkurven knækker. Der er ofte et tvangspræget forhold til motion. Der er et forvrænget billede af kroppen og en angst for at blive tyk. Undervægten kan skabe følgesymptomer som at man er træt, svimmel, let kommer til at fryse og menstruationen kan udeblive.

Bulimi – karakteriseres ved, at man har perioder hvor man spiser restriktivt efterfulgt af overspisningsepisoder. Her mister man kontrollen og spiser en meget stor mængde mad på kort tid. Efter overspisningen kompenserer man; det kan være ved at kaste op, tage afføringsmidler eller dyrke overdreven motion. 

I praksis kan man opleve at virkeligheden ikke altid passer helt ind i de ovenstående kasser, og man kan have perioder hvor man f.eks. veksler mellem bulimiske og anorektiske symptomer. 

Tvangsoverspisning – kaldes også Binge Eating Disorder (BED). Først indenfor de senere år er der kommet fokus på tvangsoverspisning og at det kan karakteriseres som en spiseforstyrrelse. Tvangsoverspisning er karakteriseret ved tilbagevendende overspisningsepisoder, hvor man oplever et kontroltab og spiser store mængder mad. Efterfølgende er man plaget af følelser af skam, skyld og væmmelse. Man ser ikke som ved bulimi kompenserende adfærd, og derfor fører tvangsoverspisning ofte til overvægt. Ofte udløses overspisningerne af følelser som det kan være svært at håndtere og være i, og man spiser for at forsøge at dulme disse følelser.

Spiseforstyrrelser hos børn og unge 

Spiseforstyrrelser debuterer ofte i ungdomsårene, og nogle gange også i barndommen. Særligt puberteten, hvor kroppen gennemgår mange forandringer, kan være en sårbar periode. Der er en overvægt af piger der udvikler spiseforstyrrelser, men spiseforstyrrelser forekommer også hos drenge. Ofte vil det være de nærmeste pårørende omkring den unge der bemærker at noget er galt og at der sker ændringer ift. den unges forhold til krop, mad og motion. Der kan i nogle tilfælde være megen modstand hos den unge selv ift. at erkende at der er et problem og modtage hjælp. Det kan i mange tilfælde skyldes at der er så meget angst forbundet med tanken om at skulle tage på og blive tyk. I behandlingen af spiseforstyrrelser hos børn og unge spiller familien og netværket en central og afgørende rolle. 

Du kan læse mere om spiseforstyrrelser her.

Behandling af spiseforstyrrelser 

En spiseforstyrrelse er en alvorlig lidelse og som også har store konsekvenser for ens fysiske heldred. Det er essentielt at man får den rigtige hjælp og behandling, gerne så tidligt som muligt. 

I behandlingen vil vi undersøge hvordan dine tanker om mad og vægt er opstået og hvad der vedligeholder dem. Vi vil søge at identificere de følelser der er forbundet med din spisning eller mangel på samme. Vi vil sammen arbejde med at skabe sunde vaner omkring mad og motion. Der vil være fokus på de konsekvenser spiseforstyrrelsen har for dig og din mulighed for at leve det liv du ønsker dig. 

Ved alvorlige spiseforstyrrelsesproblematikker, vil jeg som ofte anbefale at behandlingen foregår i et regi hvor der er mulighed for en helhedsorienteret indsats fra både psykolog, læge, diætist og fysioterapeut. Dvs. i psykiatrien eller et lignende behandlingstilbud. 

Hvis du er i tvivl om jeg er den rette til at hjælpe dig med din eller din pårørendes spiseforstyrrelse er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en vurdering. I nogle tilfælde kan jeg stille krav til at der sideløbende med behandlingen hos mig er et samarbejde med en diætist eller med egen læge.